اخبار صنعتی

  • محفظه های الکتریکی: NEMA 4 در مقابل.NEMA 4X

    برای محافظت در برابر خطرات احتمالی مانند تماس انسان و آب و هوای نامساعد، مدارهای الکتریکی و تجهیزات مربوطه مانند قطع کننده های برق معمولاً در داخل محفظه ها قرار می گیرند.اما از آنجایی که برخی از موقعیت ها مستلزم سطوح بالاتری از محافظت نسبت به موقعیت های دیگر هستند...
    ادامه مطلب
  • نکات مربوط به جعبه توزیع

    1. سیستم توزیع برق ساختمانی باید با جعبه توزیع اصلی، جعبه برق توزیع و جعبه کلید ارائه شود و به ترتیب "کل-زیر باز" درجه بندی شود و یک "توزیع سه سطحی" تشکیل دهد. حالت2. محل نصب ...
    ادامه مطلب